Abecedarul veterinar

Microcipuri, pasapoarte, identificare caini cu stapan, proceduri. Ce spune de fapt Ordinul nr. 1/2014 al ANSVSA?

De la 1 Martie 2014 a intrat in vigoare noul ordin al ANSVSA cu privire la identificarea cainilor cu stapan de pe teritoriul Romaniei. Poate ca ti se pare stufos sau greu de inteles. De aceea incerc sa fac un rezumat, cat mai usor de urmarit, pentru cei ce cred ca se afla in incurcatura. Mai jos se afla si textul integral al Ordinului 1/2014 al ANSVSA asa cum apare el in Monitorul Oficial.

 

Ce ai de facut daca ai un caine?

Fa un drum la medicul veterinar si intreaba despre noile proceduri. Medicul veterinar este informat si te va ajuta.

Ce medic veterinar te poate ajuta?

Orice medic veterinar autorizat sa opereze cu baza de date RECS (Registrul de evidenta a cainilor cu stapan).

Ce proceduri sunt necesare?

In primul rand este necesara microciparea. Microcipurile trebuie sa fie de un anumit standard si trebuie sa aiba in componenta codul alocat Romaniei: 642

In al doilea rand, vor exista cateva formulare de completat si apoi inregistrarea in baza de date unica RECS. Odata cu microcipul este alocat si un nou carnet de sanatate sau pasaport, ce are un numar unic, asa cum au si cartile de identitate sau pasapoartele oamenilor.

Ce faci daca ai un caine deja microcipat?

Stai linistit. Daca este un microcip ce poate fi citit de cititoarele destinate si noilor microcipuri si are 15 caractere atunci este in regula. Nu este nevoie de inca un microcip dar trebuie inregistrat in baza de date. Daca insa microcipul vechi nu poate fi citit este necesara implantarea unuia nou, conform standardelor.

Ce este legat de noile proceduri?

Vaccinarea. Conform legii, niciun caine neidentificat, dupa noile proceduri, nu poate fi vaccinat de catre medicul veterinar impotriva rabiei. Deci, pentru a putea fi vaccinat, cainele trebuie identificat si inregistrat conform noilor proceduri.

Vanzarea, reproducerea, transportul peste granita, unele proceduri medicale si detinerea propriu zisa sunt influentate de noul Ordin.

A cui este obligatia de a identifica animalul?

A stapanului. Identificarea se face la solicitarea stapanului de animal si acesta este direct responsabil de efectele legii, in cazul nerespectarii acestei prevederi.

Pana cand trebuie realizate noile proceduri?

Textul Ordinului 1/2014 al ANSVSA stipuleaza foarte clar ca dupa data de 31 decembrie 2014 este interzisa detinerea de caini neidentificati si neinregistrati.

 

 

 

Ordin nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan

 

“Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 15 ianuarie 2014

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Vazand Referatul de aprobare nr. 1.043 din 13 noiembrie 2013, intocmit de Directia generala control oficial din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
in baza prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan,
tinand cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor controleaza modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA – NORME privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan
 

Capitolul I – Dispozitii generale
ARTICOLUL 1 – Aplicare
Prezentele norme reglementeaza masurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea identificarii cainilor cu stapan.

ARTICOLUL 2 – Definitii

In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) mijloc de identificare – microcip in care sunt inscrise informatiile necesare identificarii unice a animalului;
b) microcip – dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecventei radio, programabil o singura data, care respecta cerintele standardului ISO 11784 si anexei A a standardului 11785, utilizeaza tehnologia HDX sau FDX-B si poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;
c) cititor – dispozitiv portabil sau stationar capabil sa citeasca codurile microcipurilor ce utilizeaza tehnologia HDX si FDX si sa le afiseze electronic conform standardului ISO 11784;
d) cod de tara – cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentand codul ISO al Romaniei, acordat in conformitate cu ISO 3166;
e) cod unic de identificare – cod numeric alcatuit din 15 cifre utilizat pentru identificarea individuala a cainilor la nivel national, inscris pe un microcip a carui structura este detaliata in anexa nr. 2;
f) caine cu stapan – orice caine identificat si inregistrat conform prezentelor norme care apartine unei persoane fizice sau juridice;


g) utilizator al Registrului de evidenta a cainilor cu stapan – unitati medicale veterinare de asistenta inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica, detinut de catre Colegiul Medicilor Veterinari, precum si universitatile care detin clinici veterinare universitare, care solicita si sunt licentiate de catre Colegiul Medicilor Veterinari;
h) identificator si operator al Registrului de evidenta a cainilor cu stapan – orice medic veterinar de libera practica titular al unei unitati medicale veterinare de asistenta, orice medic veterinar angajat al unei unitati medicale veterinare de asistenta si medicii veterinari care isi desfasoara activitatea in clinicile veterinare universitare;
i) identificare – ansamblu de operatiuni si proceduri care au ca scop individualizarea unui animal utilizand mijloace permanente de identificare, stabilite de prezentele norme;
j) inregistrare – operatiunea de culegere si introducere in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan a datelor de identificare ale animalului, evenimentelor, informatiilor veterinare si a datelor de identificare ale proprietarului;
k) Registru de evidenta a cainilor cu stapan – colectie de informatii aflata in gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentelor, informatiilor veterinare si datele de identificare ale proprietarului, nominale, pastrate in forma electronica si arhivate intr-o baza de date;
l) pasaport – document, conform modelului prevazut de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulatia necomerciala a cainilor, pisicilor si dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii si tari terte si cerintele referitoare la format, punere in pagina si limba ale declaratiilor care atesta respectarea anumitor conditii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European si al Consiliului;
m) eveniment – fatarea, vanzarea, cumpararea, pierderea, disparitia, furtul, regasirea, moartea unui caine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea proprietarului;
n) licenta de utilizator al Registrului de evidenta a cainilor cu stapan – drepturi de utilizare a Registrului de evidenta a cainilor cu stapan acordate de catre Colegiul Medicilor Veterinari;
o) furnizor de microcipuri – orice persoana juridica care produce, importa si/sau comercializeaza pe teritoriul Romaniei microcipuri conforme cu cerintele prezentelor norme;
p) furnizor primar de carnete de sanatate si/sau pasapoarte – orice persoana juridica care tipareste si comercializeaza pe teritoriul Romaniei carnete de sanatate si/sau pasapoarte conforme cu cerintele prezentelor norme;
q) furnizor secundar de carnete de sanatate si/sau pasapoarte – orice persoana juridica care achizitioneaza de la un furnizor primar si comercializeaza pe teritoriul Romaniei carnete de sanatate si/sau pasapoarte conforme cu cerintele prezentelor norme;
r) carnet de sanatate – document ce contine cel putin informatiile prevazute de anexa nr. 3.

ARTICOLUL 3 – Obiective generale
(1) Prezentele norme stabilesc activitatile, atributiile, responsabilittile, regulile si documentele referitoare la implementarea si operarea Registrului de evidenta a cainilor cu stapan, denumit in continuare RECS, pe intreg teritoriul Romaniei, prin inregistrarea utilizatorilor, identificatorilor si operatorilor RECS, identificarea individuala si inregistrarea fiecarui animal si a evenimentelor din viata lui, a proprietarului acestuia, inregistrarea informatiilor veterinare si scoaterea din evidenta in cazul mortii.
(2) Cainii circula pe teritoriul Romaniei numai identificati si inregistrati potrivit prevederilor prezentelor norme si insotiti de carnete de sanatate.
(3) Utilizatorii RECS implicati in activitatea de identificare si inregistrare a cainilor garanteaza confidentialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(4) Utilizatorii, identificatorii si operatorii RECS se supun procedurilor de inregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit in continuare CMV, in vederea obtinerii licentei de utilizare care confera drepturi de acces si inregistrare a evenimentelor in RECS.
(5) Cainii se identifica exclusiv prin implantarea unui microcip in termen de maximum 90 de zile de la fatare, dar in orice caz inainte de vanzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea in spatii publice a acestora, de catre medici veterinari din unitatile medicale veterinare de asistenta inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica, detinut de catre CMV, precum si din universitatile care detin clinici veterinare universitare, inregistrati ca identificatori si operatori ai RECS.

ARTICOLUL 4 – Termene de identificare si inregistrare
(1) Cainii se identifica si se inregistreaza cu respectarea urmatoarelor termene:
a) cainii nou-nascuti cu proprietar – in termen de maximum 90 de zile de la fatare, dar in orice caz inainte de vanzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea in spatii publice a acestora;
b) cainii adulti cu proprietar – pana la data de 1 ianuarie 2015 si in orice caz inainte de vanzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea in spatii publice a acestora si cel mai tarziu inaintea vaccinarii contra rabiei;
c) cainii proveniti din adaposturile publice – in momentul adoptiei, inainte de a parasi adapostul;
d) inregistrarea in RECS a cainilor identificati se realizeaza odata cu microciparea si eliberarea carnetului de sanatate, in cazul prezentarii proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv in maximum 5 zile de la implantarea microcipului, in cazul deplasarii medicului veterinar la sediul proprietarului sau in cazul in care, din motive tehnice, nu a fost posibila inregistrarea in RECS.
(2) Cainii neidentificati si neinregistrati aflati in spatiile publice sunt considerati caini fara stapan si sunt tratati conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
(3) Cainii identificati inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme cu un microcip cu cod unic de identificare corespunzator standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi inregistrati in baza de date si se vor emite carnete de sanatate noi, conform prezentelor norme.
(4) Cainii identificati inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi identificati, inregistrati si se vor emite noi carnete de sanatate conform prezentelor norme.

ARTICOLUL 5 – Conditii
(1) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 3, CMV se asigura ca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) cainii cu stapan sunt identificati si inregistrati in RECS;
b) datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea si sterilizarea sunt inregistrate si actualizate;
c) pentru fiecare caine identificat si inregistrat se elibereaza un carnet de sanatate cu serie si numar unic;
d) in cazul pierderii, deteriorarii se elibereaza un carnet de sanatate cu serie si numar unic, asigurand trasabilitatea cu originalul;
e) pentru cainii care parasesc teritoriul Romaniei se elibereaza la solicitarea proprietarului, suplimentar fata de prevederile lit. c), un pasaport.
(2) CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de caini la RECS, in vederea verificarii datelor si documentelor de identificare, pentru animalele detinute de catre acestia.
(3) Conditiile de utilizare a RECS se stabilesc de catre CMV.
(4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, controleaza si are acces neconditionat la RECS.

ARTICOLUL 6 – Inregistrarea utilizatorilor RECS
(1) In vederea acordarii drepturilor de acces si a licentei de utilizare a RECS, medicii veterinari de libera practica, titulari ai unittilor medicale veterinare, depun in scris sau electronic la CMV solicitarea de inregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.
(2) In vederea acordarii drepturilor de acces si a licentei de utilizare a RECS pentru clinicile veterinare universitare, responsabilii acestora trebuie sa depuna in scris sau electronic la CMV solicitarea de inregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.
(3) In vederea verificarii in RECS a cainilor capturati, persoanele responsabile din cadrul adaposturilor publice vor accesa RECS, conform procedurilor CMV.
(4) CMV verifica indeplinirea conditiilor legale de functioanre si elibereaza licenta de utilizator al RECS.
(5) In vederea inregistrarii medicilor veterinari ca identificatori si operatori RECS, acestia se vor inregistra in baza de date, conform procedurilor CMV.
(6) CMV poate retrage licenta de utilizare a RECS in urmatoarele situatii:
a) la cererea utilizatorului;
b) la constatarea neindeplinirii conditiilor legale de functionare;
c) la constatarea neindeplinirii conditiilor de exercitare a profesiei;
d) la constatarea neindeplinirii conditiilor de utilizare a RECS;
e) la solicitarea ANSVSA.

 

Capitolul II – Identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan
ARTICOLUL 7 – Obligatiile proprietarilor
(1) Proprietarii cainilor au obligatia sa identifice si sa inregistreze animalele in RECS in termen de 90 de zile de la fatare sau inainte de vanzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea in spatii publice a acestora.
(2) Proprietarii de caini cu varsta mai mare de 90 de zile la data intrarii in vigoare a prezentelor norme au obligatia de a identifica si inregistra animalele in RECS pana la 1 ianuarie 2015 sau inainte de vanzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea in spatii publice a acestora.
(3) In vederea inregistrarii cainilor, proprietarii au obligatia de a solicita identificatorului si operatorului RECS identificarea electronica cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea actiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, inregistrarea in RECS, eliberarea carnetului de sanatate si a pasaportului, dupa caz.
(4) Pentru indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (3), proprietarii cainilor au obligatia sa prezinte medicilor veterinari documentele si informatiile de identificare necesare.
(5) In cazul deplasarii cainilor in spatiile publice pe teritoriul Romaniei, proprietarii acestora au obligatia de a detine asupra lor carnetul de sanatate al animalelor, care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare, precum si identificarea si inregistrea in RECS.
(6) In cazul deplasarilor in strainatate, suplimentar fata de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligati sa detina asupra lor si pasaportul animalului.
(7) Proprietarii de caini au obligatia de a notifica medicului veterinar de libera practica utilizator al RECS, in termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vanzare, cumparare, pierdere, disparitie, furt, donatie, moartea.
(8) In cazul mortii animalului, proprietarii au obligatia de a solicita medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenta si consemnarea mortii in carnetul de sanatate.
(9) In cazul vanzarii sau donarii cainelui, atat vechiul, cat si noul detinator al cainelui au obligatia sa solicite utilizatorilor RECS sa inregistreze in acest registru schimbarea datelor proprietarului si noua adresa.
(10) Proprietarii cainilor au obligatia sa achite contravaloarea costurilor legate de identificarea si inregistrarea in RECS, a serviciilor prestate de catre unitatile medicale veterinare de asistenta sau de clinicile veterinare universitare.
(11) La gasirea unui caine pierdut, persoanele care l-au gasit au obligatia de a anunta, dupa caz si/sau proximitate, cea mai apropiata sectie de politie sau serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintat la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala a fost gasit cainele, in vederea depistarii si anuntarii proprietarului.

ARTICOLUL 8 – Obligatiile utilizatorilor, identificatorilor si operatorilor RECS
(1) Unitatile medicale veterinare de asistenta sau clinicile veterinare universitare au obligatia de a achizitiona si utiliza pentru identificarea cainilor exclusiv microcipuri care respecta cerintele tehnice descrise in anexa nr. 1.
(2) Utilizatorii RECS au obligatia de a verifica si actualiza permanent datele cu privire la animale, ca urmare a solicitarii proprietarilor sau ca urmare a efectuarii actiunilor veterinare.
(3) Medicii veterinari identificatori si operatori ai RECS sunt responsabili de efectuarea identificarii cainilor si de inregistrarea acestora in RECS, potrivit legii.
(4) Medicul veterinar identificator si operator al RECS are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice identificarea cainilor prin scanarea-citirea microcipului implantat si verificarea inregistrarii in RECS, solicitand proprietarului carnetul de sanatate;
b) sa identifice cainii neidentificati, inregistrand totodata datele proprietarului acestora;
c) sa introduca in RECS, pe loc, dupa aplicarea microcipului si efectuarea actiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate si proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare;
d) sa completeze, sa semneze, sa parafeze carnetul de sanatate si sa inmaneze documentul proprietarului animalului;
e) sa elibereze pasapoartele cainilor la cererea proprietarilor;
f) sa respecte conditiile si procedurile stabilite de catre CMV;
g) sa vaccineze contra rabiei doar cainii care sunt identificati conform prezentelor norme.
(5) Medicii veterinari identificatori si operatori ai RECS sunt recunoscuti ca medici veterinari autorizati de catre ANSVSA sa vaccineze cainii contra rabiei, sa completeze, sa certifice, sa parafeze, sa semneze si sa stampileze rubricile aferente din pasaportul si carnetul de sanatate al cainelui.
(6) Toti utilizatorii RECS trebuie sa detina un cititor capabil sa citeasca microcipurile care respecta cerintele tehnice descrise in anexa nr. 1.
(7) Implantarea microcipului se realizeaza exclusiv de catre medicii veterinari inregistrati ca identificatori si operatori ai RECS.

ARTICOLUL 9 – Obligatiile CMV
(1) CMV are obligatia de a raspunde solicitaarilor privind accesul si eliberarea licentei de utilizator al RECS.
(2) In vederea indeplinirii sarcinilor prevazute la alin. (1), CMV, cu respectarea conditiilor legale de functionare si de exercitare a profesiei, comunica conditiile de utilizare si elibereaza licenta de utilizare a RECS.
(3) In cazul in care raspunsul la solicitarile prevazute la alin. (1) este negativ, CMV comunica solicitantului motivul respingerii cererii de acordare a licentei de utilizator al RECS.
(4) In cadrul activitatii de gestiune a RECS, CMV monitorizeaza activitatea utilizatorilor RECS si comunica ANSVSA abaterile si neconformitatile constatate.
(5) In vederea gestionarii RECS, CMV elaboreaza proceduri tehnice operationale cu informarea utilizatorilor RECS si a ANSVSA.
(6) In cazul sesizarii unor abateri grave privind functionarea si operarea RECS, CMV are obligatia sesizarii ANSVSA in vederea derularii de controale oficiale.
(7) CMV are obligatia de a retrage in 24 de ore licenta de utilizator al RECS la neindeplinirea de catre acesta a conditiilor legale de functionare, conditiilor de exercitare a profesiei, conditiilor de utilizare a RECS sau la solicitarea ANSVSA.

ARTICOLUL 10 – Obligatiile ANSVSA
(1) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, controleaza activitatea privind RECS.
(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a raspunde sesizarilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale.
(3) ANSVSA efectueaza controale la furnizorii de microcipuri si la furnizorii primari de pasapoarte si carnete de sanatate in vederea verificarii respectarii prevederilor prezentelor norme.
(4) In cazul constatarii nerespectrii de catre furnizori a prevederilor prezentelor norme, ANSVSA retrage acestora aprobarea de comercializare si valabilitatea seriilor emise.

 

Capitolul III – Identificarea cainilor in adaposturi
ARTICOLUL 11 – Obligatiile administratorilor si personalului din adaposturilor publice
(1) Adminsitratorii adaposturilor publice au obligatia de a dota, a instrui si a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identitatii cainilor capturati in spatiile publice.
(2) Persoanele responsabile din cadrul adaposturilor publice au obligatia de a verifica prin scanare cu un cititor daca animalul are implantat un microcip.
(3) In cazul depistarii unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adaposturilor au obligatia verificarii codului de identificare afisat in RECS si comunicarii rezultatului obtinut administratorilor adaposturilor publice.
(4) In baza informtiilor obtinute din RECS, administratorii adaposturilor publice au obligatia informarii proprietarilor privind regasirea animalelor.
(5) Cainii adoptati/revendicati se identifica si se inregistreaza in RECS in conformitate cu prevederile prezentelor norme, dupa emiterea deciziei de revendicare/adoptie, prin eliberarea unui carnet de sanatate in care sunt inscrise datele de identificare ale cainelui, datele de identificare ale proprietarului si actiunile sanitar-veterinare efectuate.
(6) Activitatea descrisa la alin. (5) se efectueaza de catre medicii veterinari de libera practica organizati in conditiile legii care au contractat activitatile veterinare din cadrul adaposturilor, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 12 – Obligatiile administratorilor adaposturilor private
(1) Responsabilii adaposturilor private au obligatia de a identifica si de a inregistra cainii pe care ii detin in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, cainii introdusi in adaposturile private vor fi identificati si inregistrati in RECS in termen de 5 zile de la data intrarii in adapost.

ARTICOLUL 13 – Obligatiile persoanelor care adopta caini
(1) Persoanele sunt obligate sa adopte din adaposturi doar animale identificate si inregistrate in RECS, cu actiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sanatate valid.
(2) Adaposturile publice si private care detin caini adoptati la distanta sunt proprietarii de drept ai animalelor si au obligatia de a respecta cerintele privind identificarea si inregistrarea in RECS a animalelor cazate in acest scop.

 

Capitolul IV – Gestionarea carnetelor, pasapoartelor si a microcipurilor
ARTICOLUL 14 – Gestionarea carnetelor de sanatate si a pasapoartelor
(1) In vederea inregistrarii si aprobarii ca furnizor de carnete de sanatate si/sau pasapoarte, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisa insotita de un model/o mostra de carnet de sanatate si/sau de pasaport.
(2) ANSVSA, dupa verificarea conformitatii modelelor/mostrelor de carnete de sanatate si/sau de pasapoarte depuse, aloca serii si numere unice tuturor furnizorilor aprobati.
(3) ANSVSA va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor aprobati carora li s-au alocat serii si numere unice pentru tiparirea carnetelor de sanatate si/sau a pasapoartelor pentru animale de companie.
(4) Unitatile medicale veterinare de asistenta, universitatile care detin clinici veterinare si institutiile publice care detin caini de serviciu vor achizitiona carnete de sanatate si/sau pasapoarte doar de la furnizorii aprobati de catre ANSVSA.
(5) Carnetele de sanatate si pasapoartele se completeaza si se elibereaza exclusiv de catre unitatile medicale veterinare de asistenta, universitatile care detin clinici veterinare universitare si institutiile publice care detin caini de serviciu utilizatori ai RECS, conform procedurilor CMV.

ARTICOLUL 15 – Gestionarea microcipurilor
(1) In vederea inregistrarii si aprobarii ca furnizor de microcipuri, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisa insotita de urmatoarele:
a) dovada ca detine un angajament scris cu producatorul pentru furnizarea microcipurilor pe teritoriul Romaniei, in original (pentru producatorii din strainatate, aceasta va fi tradusa in limba romana de catre un traducator autorizat din Romania);
b) copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul International pentru Inregistrarea Animalelor (ICAR);
c) fotografie in format digital a microcipului pentru care se solicita aprobarea;
d) mostra de microcip pentru care se solicita aprobarea;
e) copie a certificatului de inregistrare la Registrul comertului, certificata de solicitant pentru conformitate cu originalul;
f) copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificata de solicitant pentru conformitte cu originalul.
(2) ANSVSA, dupa verificarea conformitatii microcipurilor, va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor si a modelelor de microcipuri aprobate.
(3) Unitatile medicale veterinare de asistenta, universitatile care detin clinici veterinare si institutiile publice care detin caini de serviciu vor achizitiona si vor utiliza exclusiv microcipuri conforme prevederilor prezentelor norme, comercializate de catre furnizori aprobati.
(4) Furnizorii de microcipuri vor comercializa microcipuri aprobate exclusiv catre unitatile medicale veterinare de asistenta, universitatile care detin clinici veterinare universitare si institutiile publice care detin caini de serviciu, utilizatori ai RECS.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate si catre consiliile locale, urmand ca acestea sa le puna la dispozitia utilizatorilor RECS cu scopul identificarii si inregistrarii cainilor din localitatile apartinand unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.
(6) In carnetul de sanatate, numarul de identificare al animalului de companie va fi aplicat sub forma de eticheta autocolanta.
(7) In pasaport, codul de identificare al animalului de companie va fi scris de mana direct in rubrica “codul alfanumeric al transponderului”, fiind interzisa aplicarea de etichete autocolante care sa contina numarul microcipului.

ARTICOLUL 16 – Dispozitii finale
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, cainii achizitionati de catre cetatenii romani sau rezidenti ai statului roman, inclusiv cetateni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar si cu titlu gratuit, vor fi inregistrati si/sau identificati, dupa caz, conform noilor prevederi, in termen de 5 zile.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, expunerea si/sau comercializarea cainilor in petshopuri, canise si expozitii se efectueaza doar daca sunt identificati, inregistrati si insotiti de carnetul de sanatate.
(3) Persoanele care au achizitionat caini din petshopuri, canise sau expozitii au obligatia de a notifica medicul veterinar de libera practica organizat in conditiile legii, identificator si utilizator al RECS, in termen de 7 zile, in vederea inregistrarii noului proprietar in RECS.
(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, niciun microcip implantat unui caine nu se poate elimina decat cu acordul ANSVSA.
(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, niciun microcip care a fost folosit la identificarea si inregistrarea unui caine nu poate fi reutilizat.
(6) Orice alta modalitate de identificare alternativa nu se va putea utiliza pentru un caine care a fost deja identificat prin implantarea unui microcip. Cainii identificati printr-un mijloc de identificare alternativ se identifica prin microcipare si se inregistreaza in RECS.
(7) In cazul in care microcipul implantat unui caine nu mai este functional, se va implanta un nou microcip, iar noul cod de identificare atribuit cainelui va fi inregistrat in RECS cu asgurarea legaturii dintre cele doua coduri de identificare si a trasabilitatii animalului.
(8) Dupa data de 31 decembrie 2014 este interzisa detinerea de caini neidentificati si neinregistrati.
(9) Prevederile prezentelor norme intra in vigoare la 60 de zile de data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 17 – Anexe
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.

 

Anexa nr. 1 la norme – CERINTELE TEHNICE care trebuie indeplinite de mijloacele oficiale de identificare a cainilor existenti pe teritoriul Romaniei
1. Cerinte generale
a) Microcipul se implanteaza parenteral, in conditii aseptice, in zona gatului, cu ajutorul unui implantator/unei seringi.
b) Unicitatea codului trebuie garantata de catre producator.
c) Producatorul microcipului trebuie sa fie inregistrat conform procedurilor Comitetului International pentru Inregistrarea Animalelor (ICAR).

2. Microcipul folosit pentru identificarea cainilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) codul emis de transponder trebuie sa fie unic;
b) sa permita o citire rapida;
c) sa poata fi aplicat doar o singura data;
d) sa fie steril, sterilizat cu o substanta recunoscuta si aprobata la nivelul Uniunii Europene.

3. Dimensiunile microcipului folosit pentru identificarea cainilor
a) Diametrul microcipului folosit pentru identificarea cainilor trebuie sa fie intre 1,2 si 2,2 mm.
b) Lungimea microcipului folosit pentru identificarea cainilor trebuie sa fie intre 2,0 si 15,00 mm.
c) Greutatea maxima a microcipului folosit pentru identificarea cainilor trebuie sa fie de 0,2 g.

4. Cerintele tehnice de performanta ale microcipului folosit pentru identificarea cainilor
a) Microcipul trebuie sa fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fara surse de alimentare cu energie, care nu emite radiatii si nu are parti in miscare, constituit dintr-un circuit integrat si o antena, ambele incluse intr-o capsula de sticla, transparenta, biocompatibila si tratata antimigratie, care utilizeaza tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 si anexei A a standardului ISO 11785.
b) Microcipul trebuie sa fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785, care pot citi transpondere HDX sau FDX-B si trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite de ISO 24631-3.
c) Microcipul trebuie livrat cu urmatoarele tipuri de dispozitive: seringa de unica folosinta cu ac steril sau aplicator refolosibil si ace sterile si cu 3 etichete autocolante cu numarul transponderului.
d) Frecventa transponderului folosit pentru identificarea cainilor trebuie sa fie de 134,2 kHz +/- 1,5 kHz.
e) Structura codului microcipului va fi urmatoarea:
(i) primele 3 caractere ale transponderului reprezinta codul de tara, conform standardului ISO 3166, pentru Romania acesta fiind 642;
(ii) urmatorul caracter reprezinta cifra zero;
(iii) urmatoarele 3 caractere reprezinta codul fabricantului; (iv) urmatoarele 8 caractere reprezinta codul unic de identificare, utilizat pentru identificarea individuala a unui animal la nivel national.
f) Distanta de citire a microcipului trebuie sa fie:
(i) minimum 12 cm cand este citit cu un cititor portabil;
(ii) minimum 50 cm cand este citit cu un cititor stationar.
g) Pentru a putea indeplini cerintele referitoare la distanta de citire minima, microcipurile trebuie sa indeplineasca urmatorii parametri:
(i) transponderele HDX trebuie sa aiba o putere minima de activare a campului magnetic cel mult egala cu 1,2 mA, masurata conform standardului ISO 24631-3, partea 7.6.5, si vor dezvolta o amplitudine modulatoare echivalenta cu 10 mV, masurata in conformitate cu standardul ISO 24631-3, punctul 7.6.7, la o putere a campului magnetic mai mica sau egala cu 1,2 mA;
(ii) transponderele FDX-B vor avea o putere minima de activare a campului magnetic cel mult egala cu 1,2 mA, masurata in conformitate cu standardul ISO 24631-3, partea 7.6.4, si vor dezvolta o amplitudine de modulare echivalenta cu 10 mV, masurata conform prevederilor standardului ISO 24631-3, partea 7.6.6; la o putere a campului magnetic cel mult egala cu 1,2 mA.
h) Transponderele HDX si FDX trebuie sa transmita codul stocat corect in conditii de temperatura cuprinse intre -20°C si + 40 gC si in conditii de umiditate cuprinse intre 40% rH si 80% rH.

 

Anexa nr. 2 la norme – STRUCTURA MICROCIPULUI
Codul unic de identificare al unui animal se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare al animalului Interpretarea caracterelor inscrise in transponderul folosit pentru identificarea cainilor
Microcip 6420XXX99999999 642 – codul de tara
0 – cifra obligatorie ceruta dee ISO 11784
XXX – codul fabricantului
99999999 – codul unic de identificare al cainelui

 

Anexa nr. 3 la norme – Informatii continute de carnetul de sanatate
I. Carnetele de sanatate utilizate pe teritoriul Romaniei vor contine minimum urmataorele informatii:

A. Carnet de sanatate:
– seria si numarul unic al carnetului de sanatate (conform alocarii efectuate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor);

B. Date despre caine:
1. codul de identificare;
2. data nasterii;
3. specia;
4. rasa;
5. sex;
6. culoare;
7. semne particulare.

C. Date despre proprietar 1:
1. numele si prenumele proprietarului/detinatorului;
2. CNP-ul proprietarului/detinatorului;
3. adresa:
– localitate;
– strada;
– numar;
– judet.

D. Date despre proprietar 2:
– numele si prenumele noului proprietar/detinator;
– CNP-ul proprietarului/detinatorului 2;
– adresa proprietarului/detinatorului 2: localitate, strada, numar, sat, judet.

E. Date aferente actiunilor veterinare la care este supus animalul:
1. data vaccinarii/deparazitarii;
2. serie valabilitate vaccin;
3. produsul antiparazitar utilizat;
4. semnatura si parafa medicului veterinar.

F. Instructiuni
1. Obligatii ale proprietarilor:
(i) sa identifice si sa inregistreze animalele in termen de 90 de zile;
(ii) sa prezinte medicilor veterinari documentele si informatiile de identificare necesare;
(iii) sa detina asupra lor carnetul de sanatate al animalelor; (iv) sa detina asupra lor si pasaportul animalului in cazul deplasarilor in strainatate;
(v) sa notifice medicului veterinar, in termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vanzare, cumparare, pierdere, disparitie, furt, donatie, moartea;
(vi) sa solicite medicilor veterinari scoaterea din evidenta si consemnarea mortii in carnetul de sanatate;
(vii) sa solicite utilizatorilor Registrului de evidenta a cainilor cu stapan sa inregistreze in acesta schimbarea datelor proprietarului si noua adresa;
(viii) sa deparaziteze periodic animalele;
(ix) sa prezinte animalele pentru efectuarea vaccinarii antirabice.
Vaccinarea contra rabiei a cainilor si a pisicilor in varsta de peste 3 luni in Romania este obligatorie.
Pentru verificarea datelor cainelui in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan accesati: www.registru-caini.ro

II. Optional se poate imprima un QR Code continand legatura (URL) catre pagina Registrului de evidenta a cainilor cu stapan pentru verificarea identitatii animalului si a datelor inscrise in RECS.”

 

Textul de mai sus este conform celui aparut in Monitorul Oficial, numarul 31, din 15 ianuarie 2014 si cuprinde integral Ordinul 1/2014 al ANSVSA.

Chiar daca pare greu, tot ce trebuie sa faci este sa ceri ajutorul unui medic veterinar autorizat sa opereze in RECS si lucrurile se vor rezolva destul de usor. Este adevarat ca sunt proceduri noi insa cu timpul se va intra in rutina si lucrurile vor decurge mult mai simplu.

 

de Dr. Daniel Lescai

Doctor in Medicina Veterinara

 

 

 

 

 

Exit mobile version